torstai 17. huhtikuuta 2014

Yksin vai yksinäisenä.
Kevät tuli niin aikaisin, että kaikkinainen kirjoitusaika alkaa hiipua ja rantatyöt painavat päälle joka päivä aamuvarhaisesta alkaen. Tänä keväänä on lisäksi laivaverstaan 400 neliön myynti ja tyhjennys yli vuosikymmenen työskentely/varastoinnista, sekä kaiken sieltä löytyvän erilaisen materiaalin myynti. Fysiikka on lujilla, mutta päivittäisessä ponnistelukäytössäni aina kun voimat sallivat. Kirjoitteluun ei nyt aikaa jää, joten syksy taas näyttänee, miten se jatkuu. Tätä yhtä pohdintateemaa olen jo tammikuussa luvannut kuitenkin kirjallisesti vielä raportoida, joten hoidan sen nyt  pois ennen päätoimiseksi kesä/rakennus/laivurimieheksi  muuttumista.

Minua on pohdituttanut koko kevään yksi aihepiiri ylitse muiden, ammatillinen kimppatyöskentely vai yksin yrittäminen. Kaikista niistä  neuvontapyynnöistä, joihin edelleen vastailen säännöllisesti, tämä on ollut selvästi eniten esillä kuluvana keväänä. Osatekijänä lienee taloudellisen epävarmuuden ajan pyrkimys kaikkiin mahdollisiin säästömahdollisuuksiin  ammatillisessa toiminnassa, erityisesti pienyrittäjien olosuhteissa , joissa useimmat entiset oppilaanikin  toimivat.
Kevään keskusteluista tästä teemasta usean kimppatoimintaa harkitsevan kanssa, on jäänyt monenlaisia ajatuksia muhimaan. Seuraavassa niistä joitakin ilman tärkeysjärjestystä tai selkeää suuntaamista johonkin erityiskysymykseen. Usea sopii yhtälailla muihinkin pari- ja ryhmäsuhteisiin kuin pieneen työyhteisökimppaan.

-                               Perusohjeeni on vuosikymmenten aikana ja -kokemuksella jopa kymmenistä  ammatillista pienkimpoista ja perusperhesuhteista tiivistynyt seuraavaan perusmuotoon.
Kaikki ammatilliset  pienkimpat ovat paholaisen keksintöä, joten niitä tulee välttää erityisesti silloin kun  omana tavoitteena on henkilökohtaisen henkisen rauhan ja  maksimaalisen työtyydytyksen tavoite omassa luovassa ammattitoiminnassa.
Siis erityisesti aloilla, joiden todellisten tulosten laatu ei ole  mekaanisesti mitattavissa ja punnittavissa, vaan tuloksen käyttökelpoisuutta ja arvoa arvioidaan tekijän ja asiakkaan lopullisilla tunnetiloilla.
Joskus kimppaan on silti mentävä, ainakin väliaikaisesti, silloin kun sen tekee silmät auki ja  valinnan sekä ammatilliset että henkiset haittavaikutukset tiedostaen.  Ja myös valmiina  silloin empimättä maksamaan niiden eduista aina muodossa tai toisessa kertyvän  kovan hinnan.  On tietysti tilanteita jossa kimpparatkaisu ainakin näyttää olevan  yksi mahdollinen vastaus sen hetkiseen tarpeeseen.

-                               Mielestäni aivan avainasia kaikissa kimpoissa on tarkistaa jo etukäteen sekä henkilökohtaisten elämänkokoisten tavoitteiden, että  yhteistoiminnan osuuden  päämäärien ja arvomaailmoiden periaatteellinen yhteneväisyys. Se pitää tunnollisesti  ja perusteellisesti selvittää syvemmällä henkisellä tasolla kuin taloudellisen tilanteen optimointi. Mikään ei syö jokapaiväisessä toiminnassa niin paljon ja kokoaikaisesti kimppalaisten  voimia ja mielenrauhaa kuin se, että tuntee  24 /7  ryhmän jäsenten omien päämäärien  eritavoitteisuuden  kalvamista. Se nakertaa käytännössä jokaisen hetken jokaista valintaa ja  vie salakavalasti valtavasti voimia niistä seikoista, joihin panostaminen olisi  elintärkeätä.  Kimppatoiminnassa jokainen eri suuntaan pyrkivä teko tai ajatus  vähentää pienimmilläänkin kaksinkertaisen määrän voimia teamin käytöstä. Niin työssä kuin ihmissuhteissakin.

-                               Tämä  haitta tuntuu erityisesti juuri tunne-elämän laadun kokonaisvaltaisena huononemisena.  Luova prosessi kun aina vaatii oman aikansa ja usein myös yksinäisyytensä sekä erityisesti yksityisyytensä.  Kun koko elämän laatu on vain sarja koettuja tunteita, tuntuu todella surulliselta, että valitsee vapaaehtoisesti  sellaisen yhteistoiminnan, jonka väistämätön sivutuote on  huonojen tunnekokemusten  päättymätön ketju.  Ja jossa herkimmät kokevat voimakkaimmat takaiskut ja kovimmat  kustannukset.  Ja joka vähentää aivan merkittävästi positiivisten luovien toimintojen käyttövoimaa. Erityisesti ammateissa, joiden  tuotos on henkistä pääomaa.

-                               Tällä en luonnollisesti väitä, että ei olisi tehtävä kompromisseja yli omien halujensa silloinkin kun työskennellään yksin tai  harkitussa kimpassa, mutta  jos luottokumppaneiden isot taustaperiaatteet ja taustat ovat eritavoitteiset, mitään hyvää ei pitkässä juoksussa ole odotettavissa, eikä muodollistakaan  menestystä ilman että joku ryhmän jäsenistä kärsii  omassa elämisen tasossaan todella tuntuvasti.  Vaikka taloudellinen tulopuoli olisikin väliaikaisesti  hyvässä myötätuulessa. Sen henkisen pahoinvoinnin lopullinen lasku on silti maksettava aikanaan, useimmiten väistämättömän sairastelun tai  terveyden täydellisen romahtamisen hinnalla.  Joka on lähes pomminvarma seuraus omia keskeisiä henkisiä arvojaan ja vapaita itsenäisiä valintojaan vastaan työskentelystä.

-                               Kimppatyöskentelyryhmää kuitenkin jostain syystä muodotettaessa, tulisi aivan erityistä huomiota kiinnittä siihen, että jokaisen keskeinen toimenkuva ja velvoitteet yhteisosaamisen  tilanteissa eroaa  riittävän selvästi  toisistaan, kuten on esimerkiksi tilanne silloin, kun juridisesti toinen on työnantaja ja toinen juridisesti  työntekijä. Vuosisatainen kehitys on osoittanut tämän olevan yksi harvoista kohtuullisesti toimivista perusrakenteista useamman kuin yhden hengen työ- tai perheyhteisön toimintamallia rakennettaessa. Siltä, että siinäkin rakenteessa joku aina kokee tulevansa epäoikeutetusti hyväksikäytetyksi, ei luonnollisesti voikaan juuri välttyä, mutta irtisanoutuminen kestämättömässä tilanteessa on ainakin toisen osapuolen juridinen turva tällaisessa työtilanteessa.  Ja avoliitto näyttää käytännössä muodostuneen sen  vastaavaksi versioksi parisuhteessa.

-                               Sellainen  tasa-arvoinen työ- tai parisuhde, jossa kummankaan osapuolen ainoa korvaamaton pääoma, tunne-elämä,  ei ole lopullisen maksajan ikävässä asemassa,  edellyttää siis mielestäni  sellaista selkeätä  rooli-ja velvoitejakoa, jossa kummankin osapuolen  taidot ja tavoitteet tulevat harmoonisesti tyydytetyiksi.  Eikä toisen henkisesti maksettaviksi.  Tai sitten kimpan muodostaa pari niin itsenäistä ja  omatoimista  yksilöä, etteivät he tarvitse toistensa tukea mihinkään muuhun yhteiseen toimintaan kuin valinnan sattuessa samaan tarpeeseen samanaikaisesti.  Esimerkiksi kun työasiassa voi kysyä omaan ongelmaansa neuvoa toisen paremmin hallitsemasta kokemusvarastosta tai yhteiseen henkisen ja fyysisen läheisyyden voimaannuttavaan hetkeen parisuhteessa. Näissä tilanteissa  sekä saamisen, että antamisen tyydytys voi  täyttyä  terveesti ja  hedelmällisesti, viemättä kummankaan voimia. Mutta toteutuu hyvin harvoin pienen kokonaishenkilömäärän kimpoissa.

-                               Sellainen työ-tai parisuhde, johon liittyy, tai on edes ennakoitavissa,  toisen osapuolen jonkin asteinen läheisriippuvuus joko ammatillisessa tai  inhimillisessä viitekehyksessä, muodostuu poikkeuksetta  osapuolilleen sellaiseksi taakaksi, jota en toivo kenenkään kohtaavan.  Ellei sellaisen elämänlaadun tai tuskan synnyttäminen satu olemaan kummankin  piilotavoitteena. Siis kuin sadistin ja masokistin yhteiselämä. Jota tällaisen rauhan ja harmonian ikuisen etsijän on turha edes  yrittää hahmottaa. En silti väitä ettei  jonkun lajin hoito/ neuvonta/opastus/kuuntelu/selittelysuhde voisi olla monellekin heidän elämänsä  itse koettu ja hyväksyttykin tarkoitus, mutta se on alue jonka pohdintaan minulla ei ole kompetenssia.

-                               Mietin sellaisia ammatillisia pienyhteisöjä  tällä alalla, joita tunnen riittävästi ollakseni jotain mieltä heidän saavutuksistaan kokonaisvaltaisesti.  Selkeimmin ainakin ulkonaista menestystä näyttävät heijastelevan  sellaiset, joissa komentosuhde/taloudellinen/byrokraattinen kokonaisvastuu on delegoitu siten, että ns.”luova tuotanto” on voitu rauhoittaa tekemään pelkästään sitä minkä paremmin osaavat ja jonka ongelmakenttään heillä on silloin enemmän aikaa ja kokemusta. Tällaisia ovat esim. jotkut osuuskuntamuodossa juridisesti toimivat, erilaisine versioineen.

-                                On myös sellaisia työryhmiä joissa  jopa useatkin lähisukulaistoimialat ovat vain  rajapinnoiltaan tarvittaessa yhteiseen projektiin  sitoutuneita ja silloin rittävästi toistensa ongelmanasetteluja ja  tavoitteita sisäistäviä. Mutta muulloin kummankin ammatillisen ja taloudellisen vastuunsa yksin kantavia. Tällaisia  puolestaan ovat jotkut usean yrittäjän yhteistilaratkaisut. Joskus myös yhteisen palkatun logistiikka/laskutusyksikön  varassa toimivat, mutta erillisillä kirjanpito/vastuu/veroratkaisuilla.  Molemmissa esimerkkitapauksissa ryhmän vaihtuvuus on kyllä ollut perinteistä liiketoimintamallia vilkkaampaa. Luovilla aloilla sitä ei välttämättä ole pidettävä huonona ominaisuutena. Sensijaan avoin yhtiö liiketoimintamuotona muistuttaa liikaa avioliittovastuita ja on mielestäni tässä kysymyksessä se ehdottomasti huonoin vaihtoehto. Näennäisestä juriidisesta yksinkertaisuudestaan ja kirjanpitoheloppudestaan huolimatta. Ongelmien kohdatessa se sitoo liikaa kummankin osapuolen elämänenergiaa.

-                               Loppupäätelmäksi olen saanut mielessäni sen, että kimppaan kannattaa ryhtyä vain sellaisen kanssa, joka myös pärjäisi yksinkin erinomaisesti. Silloin luonnollisesti koko ajatus kimppamuodon yhteisistä ammatillis-inhimillisistä ongelmista ja niiden vahvistuneesta ratkaisuvoimasta ei tuo mitään lisää kokonaisuuteen. Paitsi, että kumpikin osapuoli menettää tunnetasolla todella ison siivun kaikesta ammatillisesta vapaudestaan ja päätöksentekonopeudestaan. Joka saattaa olla sellainen  tunne- ja ammatillinen kilpailuvaltti, että suuri se onkin oman menestyksen avainominaisuus.  Ja lisäksi joutuu ehkä tilanteeseen, jossa ei todellakaan ole yksin mutta  hyvin todennäköisesti henkisesti entistä yksinäisempänä pysyvästi ainakin pitemmässä juoksussa.   Riittävällä itsetuntemuksella varustettu voi kuitenkin ratkaista tällaisenkin toimintamuodon valintatilanteen siihen suuntaan, jonka uskoo itselleen sopivimmaksi kussakin elämäntilanteessa.  MJK

3 kommenttia:

 1. Olen ollut elämäni aikana monenmoisissa kimpoissa. Kommuuniasumista, laitekimppaa, yhtiökimppaa. Kaikissa on ollut hyvät ja huonot hetkensä. On ollut hienoa samaan hiileen yhdessä puhaltamista ja vähemmän mukavaa riitaa. Kuten elämässä tuppaa olemaan. Myötä- ja vastoinkäymisiä. Kaikki tunteet, jotka olen kokenut kimpoissa, ovat varmaan tuttuja myös kaikille minun kanssani kimpoissa olleille.

  Kaikille eivät kimpat sovi eivätkä kaikki sovi kimppoihin. Hyvä kimppa on kuin hyvä avioliitto, joka toimii jäsenen kuolemaan asti, huono taas kannattaa lopettaa mahdollisimman nopeasti. Mitään sopimuksia ei tarvita, kun kimppa toimii ja toisaalta kaikki paperille laitettu on yhtä tyhjän kanssa, kun eripura on päällä.

  Hienoin kimppa, jossa olen ollut, toimi pitkälti seuraavan kirjoittamattoman säännön pohjalta. Jos joku kimppalaitteen jäsen havaitsi laitteessa vian, hän korjasi sen omaan piikkiinsä. Mitä pidempään kesti, että toiset huomasivat vian korjatuksi, sitä enemmän hän sai siitä glooriaa osakseen. Säännön mukaan korjaaja saattoi ½ vuoden kuluttua huomauttaa sivulauseessa, että tuli korjanneeksi sen ja sen rikkimenneen osan. Muiden kimpan osakkaiden osaksi tuli silloin tarjota kaljat.

  Lienee syytä mainita, että kyseessä oli harrastukseen liittyvä laite ja kukaan kimpan jäsen ei pannut viimeisiä ruokarahojaan sen korjaamiseen. On ollut paljon helpompi joustaa, kun on ollut taloudellista varaa siihen. Tosin ei sekään mikään tae kimpan onnistumiselle ole. Sekin on koettu.

  Kaiken kaikkiaan sanoisin, että kimppa kasvattaa, mutta mikään taivaallisen onnen automaatti se ei ole, mutta ei välttämättä johda myöskään helvettiin. Savolaisittain: "Suottaapi olla, suottaapi olla olematta."

  VastaaPoista
 2. Nyt näytän keksineeni taikasanan "paholaisen keksintö": Kunniaa siitä en voi omia sillä sitä on menestyksekkäästi käytetty vähintään tuhannen vuoden ajan ja jokseenkin jokaisen tämän päivän yhteiskunnan apuvalineen, tavan, uskomuksen, tai kultuurin leimaamiseen.
  Kuitenkin sen sisältö on haalistunut järjettömän ja merkityksettömän ylikäytön takia jo samalle tasolle kuin luovuus,taide,kauneus,rakkaus.......

  Tällä kertaa se kuitenkin sai aikaan vilkkaamman eriävien mielipiteiden vaihdon minun ja arvostamani kollegan fb sivuilla kuin mikään aikaisempi postaukseni koskaan.

  Oikeastaan on myös tyypillistä ja nykyiselle medialukukäytännölle ominaista, että pitkän blogini loppuyhteenvetokappaleen johtopäätösten ensimmäisen lauseen päätelmä, "kimppaan kannattaa ryhtyä vain sellaisen kanssa, joka yksinäänkin pärjäisi erinomaisesti" ei ole useimmilla lukijoilla tullut edes huomatuksi tai sisällön lopulliseksi viestiksi.

  Niinhän se nykyään tahtoo ollakin, keltaisen lehdistön myyntiotsikot jäävät jonkun asian todelliseksi laidaksi perimätietona.

  Sekä itselleni, että niille jotka minulta omaa asian käsittelyyn liityyvää pohdintaa ovat pyytäneet, asiaan tuli uusia näkökulmia jota vielä toivottavasti lisääntyvät muillakin mielipiteillä tälläkin foorumilla, sillä FB sivuille tulleet näkökulmat eivat ole niin julkista tietoa kuin tämä. MJK

  VastaaPoista
 3. Oman ja kuullun kokemuksen perusteella kimppa näyttää olevan kaksiteräinen miekka, vieläpä niin, että molemmat puolet ovat yhtä teräviä. Otan esimerkiksi pari eri Appleen liittyvää tarinaa.

  Kevyen musiikin menestyksekkäin ja tuottoisin kimppa lienee parivaljakko Lennon-McCartney. Ilman kimppaa kumpikaan olisi tuskin yksin ollut niin luova kuin yhdessä. Seuraus tästä kimpasta oli kymmenet jos ei sadat klassiset Beatles-sävelmät - ja välien rikkoutuminen lähes puhevälittömälle tasolle Lennonin kuolemaan asti.

  Steve Jobs ja John Sculley saivat kimpassa aikaan Applen nousun tietotekniikan huipulle (tosin monien vaiheiden ja takapakkien jälkeen). Nämäkään miehet eivät tiettävästi olleet puheväleissä Sculleyn erottaessa Jobsin ja mykkäkoulu kesti Jobsin kuolemaan asti.

  Omat kokemukseni erilaisista kimpoista ovat jättäneet viivan alle selkeästi plus-merkkisen tuloksen. Ehkä siitä syystä, että kaikki (avioliittoa lukuun ottamatta) ovat päättyneet ennen lopullista riitautumista. Toisaalta ei niiden avulla ole valloitettu maailmaa, mutta pientä menestyksen tynkää on ollut kuitenkin ilmassa. Aina välillä.

  VastaaPoista